HIỆP SĨ BÌNH DƯƠNG
- Bàn tay nắm lấy bàn tay
Hiệp sĩ đường phố,
Hiệp sĩ SBC,
Hiệp sĩ đất gốm,
CLB phòng chống tội phạm,
Hiệp sĩ SBC Bình Dương
DANH MỤC
HÒM THƯ

(Hòm thư tố giác tội phạm)
Email:
Hiepsi@hiepsibinhduong.com
BÀN TAY NẮM LẤY BÀN TAY
 
  • Điện Lực tỉnh Bình Dương 06502992000
  • Thanh Tra tỉnh Bình Dương 06503827771
  • Quản Lý Thị Trường Bình Dương 06503822681
  • Công An Tỉnh Bình Dương 06503869188
  • Viện Kiểm Sát Nhân Dân Bình Dương 06503822649
  • Công an Thành Phố 06503822039
VIDEO CLIP
~/images/layouts/logo.gif
Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Nâng tầm cao mới trong phòng, chống tội phạm
 
 
 
~/Upload/Images/Thumbs/609779c78e5f4704af1a1c65313a9692.JPG
Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thời gian qua, nhờ thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, đã làm cho bộ mặt của tỉnh ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao. Để tạo môi trường đầu tư an toàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát...
 
 
 
~/Upload/Images/Thumbs/e7be78d132ee4440a8b48f5b8837b57e.JPG
Đại tá Nguyễn Hồng Dương: Chiến sĩ thi đua toàn ngành
 
 
 
~/Upload/Images/Thumbs/e65ce04a133e41e4ab8935035b02f10d.JPG
Gần 40 năm cất nhà sống ven sông Hậu, người đàn ông 70 tuổi quê Vĩnh Long đã bắt hàng chục tên trộm cướp đường sông và cùng đồng nghiệp cứu trên 300 người bị nạn và cả chục nạn nhân nhảy cầu tự tử.
 
 
 
~/Upload/Images/Thumbs/beecee79d96b4b869fca845daac6b0a5.JPG
Năm “búa” là chỗ dựa tinh thần cho các bạn trẻ đam mê bắt tội phạm tại Bình Dương.
 
 

Trang: 1| 2|
HÃY ĐÓN NHẬN SỰ MAY RỦI MỘT CÁCH NHẸ NHÀNG
HIỆP SĨ BÌNH DƯƠNG
23
1267625